Nieuws

Kapelaan Anu Antony nieuwe pastoor

10 juni 2019

Anu Antony komt uit Kerala in Zuid-India en is 33 jaar. Hij is het middelste kind uit een gezin met drie kinderen. Hij is zijn priesteropleiding begonnen aan het kleinseminarie Mary Matha van het bisdom Kanjirapally. In 2004 ging Anu Antony naar het interdiocesane grootseminarie Good Shepherd. Daarnaast heeft hij een studie filosofie aan de staatsuniversiteit van Calicut gevolgd. Vervolgens heeft hij stage gelopen bij het jongerenpastoraat van zijn bisdom.

Toen Any Antony in 2008 klaar was met deze stage is hij op verzoek van zijn bisschop en op uitnodiging van Mgr. Wiertz naar Nederland gegaan om daar theologie te studeren en aansluitend voor een bepaalde periode als priester te dienen in het bisdom Roermond.

De theologiestudie heeft hij gevolgd op Rolduc in Kerkrade en nadat hij deze met goed gevolg had afgesloten, is hij op 14 januari 2013 tot priester gewijd door Mgr. Mar Mathew Arackal. Mgr. Frans Wiertz was aanwezig met zijn Zegen en gebed. Door Mgr. Frans Wiertz is hij tot kapelaan benoemd voor de parochies Heugem, De Heeg, Heer, Scharn en Amby te Maastricht-Oost.

Met hart en ziel heeft Any Antony zich de afgelopen 7 jaar ingezet in Maastricht-Oost. Afgelopen week is hij door Mgr. Harrie Smeets benoemd tot pastoor van de parochies van onze parochiefederatie Tegelen- Steyl-Belfeld. Anu Antony is blij met zijn benoeming en verheugt zich erop om de komende jaren ‘met Gods genade’ in onze parochiefederatie dienstbaar te zijn. Hij vindt het mooi om zijn leven te geven voor God en voor ons. “Ik wil naar u luisteren, van u leren, met u meedoen.”

De installatie van pastoor Anu Antony vindt plaats op zondag 1 september 2019 om 10.30 uur in de Sint Martinuskerk te Tegelen.