Nieuws

Inloopbijeenkomst dijkversterking Belfeld

23 maart 2023

Op 30 maart is er een inloopbijeenkomst in de Hamar over de dijkversterking in Belfeld.

Op 7 februari 2023 hebben de Gedeputeerde Staten van Limburg het Projectplan Waterwet (PPW) dijkversterking Belfeld goedgekeurd. Daarmee is het PPW vastgesteld en zet het project een belangrijke stap richting de realisatie van de dijkversterking. Deze start naar verwachting in 2024.

Naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen op het Ontwerp Projectplan Waterwet zijn er wijzigingen aangebracht aan het PPW. Tijdens de inloopbijeenkomst krijgt u uitleg over wat er veranderd is (en waarom) én informatie over de planning voor de komende tijd.

Interesse?

Donderdag 30 maart 2023

Tussen 19.00 – 21.00 uur (open inloop)

Gemeenschapshuis De Hamar in Belfeld