Nieuws

Informatieavond herinrichting Meelderbroek

2 december 2019

Door de voorgenomen nieuwbouw van Brookberries Belfeld BV in het glastuinbouwgebied Meelderbroek zijn er in de nabije toekomst ontwikkelingen in dit gebied. Om u hierover te informeren nodigt de Projectgroep herinrichting glastuinbouwgebied Meelderbroek van de gemeente Venlo bewoners, ondernemers en belangstellenden uit voor een informatieavond. Deze wordt gehouden op donderdag 12 december a.s. om 19.30 uur bij de Mariahoef. Graag hoort de projectgroep van u of u de informatieavond bijwoont. Zij vragen geïnteresseerden dan ook zich aan te melden. Dit kan door uiterlijk maandag 9 december een e-mail te sturen naar r.hermans@venlo.nl. De projectgroep hoopt u op 12 december te mogen begroeten!

Programma:

– Opening

– Toelichting op het initiatief van Brookberries

– Toelichting op de wijziging in het bestemmingsplan

– Toelichting op de aanpassingen van de openbare weg