Nieuws

HUDO

4 maart 2023

Kostelijk gelachen heb ik bij het lezen van het stukje van Harie over de verschillen in vakanties van vroeger en nu. Harie oreert over vakantiekampen in zijn jeugd. Het toilet dat door de kampbewoners werd gemaakt heette een HUDO. Wil je weten waar de afkorting HUDO voor staat? Lees dan het stukje in de Dorpskrant van juni 2007.

De Dorpsraad doet verslag van alle onderwerpen waarmee ze bezig zijn, welke uitdagingen er zijn en welke resultaten zijn bereikt. In Efkes Veursjtelle deze keer badmintonclub BC Good Luck, die in 2007 hun 50-jarig bestaan vierden.
Verder in deze editie een verslag van de Konginnefeesten, de campingbieb, een artikel over brandveiligheid, opening van het logeerhuis Daelzicht in het oude directiegebouw van Janssen-Dings en een artikel over het voorkomen en bestrijden van misdaad.

Lees deze artikelen en nog meer hier in de dorpskrant van juni 2007.

Veel leesplezier.