Nieuws

Herbegrenzing Meelderbroek afgewezen

26 mei 2023

De Raad van State heeft een besluit van de gemeenteraad over de herbegrenzing van glastuinbouwgebied Meelderbroek in Belfeld vernietigd. De raad nam dat besluit in september 2020 met het oog op nieuwbouw van het bedrijf Brookberries.

Een aantal omwonenden en bedrijven in de omgeving maakten bezwaar tegen het besluit. Dat ging uit van nieuwe grenzen voor het glastuinbouwgebied in Belfeld, om zo de door het aardbeienbedrijf gewenste uitbreiding mogelijk te maken.

Lees het hele artikel op omroepvenlo.nl