Nieuws

Uw buren helpen

23 maart 2020

Heeft iemand in de buurt ondersteuning nodig in deze moeilijke tijden? Vul dan deze flyer in en doe die bij de betreffende persoon in de brievenbus. Ook kan de flyer voor het raam worden gehangen.

Mensen die (ook) hulp willen bieden kwetsbare bewoners buiten de eigen wijk, kunnen dezelfde flyer invullen. Deze wordt dan opgehaald door Bewonersondersteuner Herman van den Eertwegh e hij zorgt dan via maatschappelijk werk dat uw hulp kan worden ingezet. Neem contact op met Herman via hvdeertwegh@incluzio.nl of 06-82 300 417. Kijk ook op de Facebook-pagina Coronahulp Groot Venlo.

Let op: ook bij het verlenen van (buren)hulp dienen de landelijke richtlijnen (minimaal 1,5 meter afstand houden, veelvuldig en zorgvuldig handen wassen enz.) in acht worden genomen.