Nieuws

Hamarbestuur draagt stokje over

28 december 2023

Nadat zaterdagmiddag afscheid was genomen van de gebruikers van de Hamar, waarbij Ton Kessels en Pieter Hendrix door burgemeester Scholten werden verrast met een koninklijke onderscheiding, werd in de avonduren afscheid genomen van het personeel en vrijwilligers van de Hamar tijdens de traditionele kerstborrel.

Tijdens deze bijeenkomst werd de voorzittershamer door Ton Kessels overhandigd aan zijn opvolger Mark Hoezen als symbool voor de overdracht van het voorzitterschap van en bestuur over Stichting de Hamar. Vanaf 1 januari zullen Mark Hoezen, Tom Reinders, Frank Steevensz, Pascal Janssen en Jos van Sambeek het bestuur vormen van Stichting de Hamar. Daarnaast worden zij ondersteund door Wouter Tosserams en Maarten Geurts.

In zijn afscheidswoord stond de voorzitter stil bij het belang en de positie van gemeenschapshuizen binnen een dorpsgemeenschap. Daarom was hij ook blij dat dit ook tot de Venlose politiek is doorgedrongen. In een amendement op het door de Gemeente Venlo voorgestelde toekomstige accommodatiebeleid heeft de gemeenteraad expliciet laten vastleggen dat in elk stadsdeel en in elk dorp binnen Groot Venlo plaats moet zijn voor een gemeenschapshuis. Ook wees hij op het belang en positie van vrijwilligers binnen de gemeenschapshuizen. Zonder deze inzet zou de sluitende exploitatie nooit mogelijk zijn.

Na 16 jaar is het mooi geweest en is het tijd voor een nieuwe generatie besloot de voorzitter. Dat was ook het idee achter deze “harde” opvolging waarbij het oude bestuur volledig terug treedt zodat het nieuwe bestuur alle ruimte krijgt voor het ontwikkelen van hun nieuwe ideeën en visie. Hij is er dan ook rotsvast van overtuigd dat de toekomst van de Hamar bij de nieuwe bestuursleden in goede handen is gelegd. Overigens zal het oude bestuur nog niet helemaal zijn verdwenen. Een aantal langlopende en ingewikkelde dossiers, zoals de herijking van het accommodatiebeleid en de verduurzaming van de Hamar, zullen namens het bestuur nog afgewerkt gaan worden. Daarnaast zullen zij nog op de een af andere manier als vrijwilliger in de Hamar aan de slag gaan.