Nieuws

Grote opkomst informatieavond over CPO ‘De Gaes’

11 juni 2023

Donderdagavond kwamen maar liefst 102 mensen naar de informatieavond over de plannen rondom CPO ‘De Gaes’. Enkele maanden geleden initieerde Jos Hoezen, raadslid in de gemeente Venlo, het plan om te onderzoeken of het in Belfeld mogelijk  is om onder Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) een aantal woningen te gaan realiseren in Belfeld. Zonder grond geen woningbouw. Jos had het gebied binnen de Zandstraat, Prins Hendrikstraat, Gaesstraat en Soersbeekweg op het vizier. Hij benaderde een aantal geïnteresseerde mensen in Belfeld en startte samen een “Denktank”. Buro Bouwen in Eigen Beheer (BIEB) uit Eindhoven werd in de hand genomen ons de leden van de Denktank te informeren over wat een CPO traject inhoud.

Donderdagavond werden dus ruim 100 mensen geïnformeerd over de stand van zaken rondom de plannen. Duidelijk is dat de plannen alleen door kunnen gaan als de gemeente Venlo besluit dit gebied opneemt in de contouren waarbinnen Belfeld mag uitbreiden. Hierover neemt de gemeente in de komende maanden een besluit.

Na de presentatie was er ruimte voor het stellen van vragen. Bezorgde buurtbewoners stelden vragen over de gevolgen voor hun woongenot, anderen wilden weten wat de effecten op het  milieu zijn, welk type woningen gebouwd gaan worden en of de juiste procedures wel gevolgd gaan worden? De medewerkers van Buro BIEB en de vrijwilligers van de denktank konden alle vragen naar tevredenheid beantwoorden. Na de beslissing van de gemeenteraad over het oprekken van de contouren zal duidelijk worden of de plannen verder uitgewerkt gaan worden of dat het project vroegtijdig eindigt. Als de contouren worden opgerekt zodat het gaesplan bouwbestemming krijgt, dan zal de denktank een CPO vereniging gaan oprichten.

Mocht u nu al enthousiast zijn, vergeet u dan niet aan te melden als lid van de (nog op te richten) CPO vereniging middels een e-mail met uw gegevens aan cpodegaes@gmail.com

Wil je lid worden van de vereniging? Dan betaal je een inschrijfbedrag van € 100,- per woning. Dit om de startprocedures financieel te dekken. Mochten de plannen toch niet door gaan, of besluit je uiteindelijk niet deel te nemen, dan ben je  deze inleg kwijt.

Mocht het CPO plan wél door kunnen gaan, dan geldt; Hoe eerder je aansluit, hoe groter je kans op een droomhuis!