Nieuws

Groot onderhoud aan stuw

30 september 2022

Rijkswaterstaat gaat komende jaren groot onderhoud plegen aan de stuw in Belfeld. Dit onderhoud is nodig om het bijna 100-jarige complex toekomstbestendig te maken.

 

Het is volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat een grote maar noodzakelijke renovatie. Zo worden onder andere de aandrijvingen van de stuw vervangen, de bodembescherming en betonschades hersteld en het schilderwerk in het stuwcomplex wordt aangepakt.

Limburg
Ook de andere stuwen in Limburg worden vernieuwd tijdens dit project. Het is volgens Rijkswaterstaat de laatste renovatie aan de complexen voordat gekeken wordt of de stuwen in Limburg kunnen verdwijnen of volledig moeten worden vervangen.

2026
De binnenvaart zal hinder ondervinden van stuwen die buiten werking zijn. Rijkswaterstaat geeft daarvoor scheepvaartberichten uit. De renovatiewerkzaamheden starten volgend jaar en moeten in 2026 zijn afgerond.

 

Bron: Omroep Venlo