Nieuws

Groeve Belfeld, de natuurlijke schakel

28 oktober 2022

In groeve Belfeld wordt gewerkt aan het toekomstige eindbeeld. Hierbij staat het herontwikkelen van de groeve naar een natuurgebied met ruimte voor biodiversiteit en verantwoord genieten van de natuur centraal. Van Nieuwpoort Gebiedsontwikkeling zet bij al haar projecten de “MeerWaarde” methode in om gebieden met een meerwaarde te ontwikkelen. Wat kenmerkend is aan deze methode is het oog hebben voor de mens, dier en natuur en het pro-actief meedenken over creatieve oplossingen voor nu en in de toekomst.

Het project, gelegen in het hoogterras van de Maas tegen de Duitse grens, is de schakel tussen de voormalige groeve Maalbeek aan de zuidzijde en de noordelijk gelegen groeves Tegelen en Holtmühle. De groeves in het hoogterras zijn in het verleden ontwikkeld voor de winning van de Tegelenklei. Deze klei wordt verwerkt tot dakpannen in een lokale dakpannenfabriek van Wienerberger. Naast de winning van klei wordt ook zand en in beperkte mate grind gewonnen.

Met de realisatie van het project Belfeld wordt aan de oostkant van de groeve een tweede steilrand in het hoogterras aangelegd. Deze steilrand kan gaan fungeren als broedplaats voor oeverzwaluwen en zelfs de ijsvogel. De oeverzwaluwen zijn nu al jaarlijkse bezoekers van het project. Aan de westkant van het project wordt een steile Oehoewand met speciale verblijfplaatsen gerealiseerd. In het tussenliggende gebied wordt voor de oplevering van de groeve een variëteit aan inheemse loofbomen en struiken aangeplant waarbij aan de voet van de oostelijke steilrand een langgerekte waterpartij komt. Deze waterpartij wordt gevoed door oppervlaktewater afkomstig uit het noordelijk gelegen gebied Tegelen en afstromend grondwater uit het oostelijk gelegen hoogterras. En watert af naar de waterpartijen in Maalbeek.

 

Aandacht voor nieuwe natuur

Door de realisatie van het project Belfeld wordt een impuls gegeven aan de biodiversiteit in het gebied. Het gebied was voor aanvang van de delfstoffenwinning een productiebos met grove den voor voormalige staatsmijnen. Naast het realiseren van nieuwe natuur in het project is buiten het hoogterras 14 ha extra natuur gerealiseerd.

Download hier de Belfeld Gebiedsontwikkeling special en lees het online!

Bron; Van Nieuwpoort Groep