Nieuws

Geslaagd open huis

15 mei 2019

Nadat pastoor Calo het ‘home’ had ingezegend, waren vanaf 10.00 uur al meteen de eerste bezoekers aanwezig. Ondanks dat de aangekondigde regen niet kwam en er zelfs van een voorjaarszon kon worden genoten, werd de vereniging toch nog enigszins verrast door de gestage inloop; naar schatting 300 bezoekers heeft Tösse Bös en Maas mogen verwelkomen.

Aan de kinderen was ook gedacht: er was de mogelijkheid om een nestkast in elkaar te zetten en mee naar huis te nemen. De voorraad was tegen het einde van de open dag (helaas) helemaal op!

Alle bezoekers waren vol lof over het resultaat van de vele uren werk die in en rondom het gebouw gestoken zijn. Om 14.00 uur was de open dag ten einde en konden de in groten getale aanwezige leden terugkijken op een succesvolle open dag. Dank aan alle leden en sponsors die dit mogelijk hebben gemaakt.