Nieuws

Geluidsniveau A-73 boven de norm

23 december 2018

De Dorpsraad en het Burgerinitiatief Geluid A73 hebben gezamenlijk bezwaar aangetekend bij het Ministerie. Na een toelichtend gesprek volgde een aanvullend besluit:

 

·       Rijkswaterstaat moet al in 2020 geluidsverlagend zeer fijn ZOAB ( zeer open asfalt op een weghelft aan te leggen. Een flinke vervroeging ten opzichte van het oorspronkelijke plan.

 

·       de tweede weghelft doen ze mogelijk als dat nodig is. Wij vinden dat heel vreemd, omdat volgens ons, vanuit het veroorzaken van geluidsoverlast, nu al nodig is;

 

·       ze kijken helaas niet naar wallen van de gemeente en nemen verder geen brede verantwoordelijkheid in en verwijzen hiervoor naar gemeente en provincie;

 

We hebben ook de provincie en de gemeente Venlo aangesproken op hun huidige verantwoordelijkheid. De provincie heeft immers de A73 aan deze zijde van de maas gepushed en de gemeente Venlo heeft wallen aangelegd die inmiddels deels ingeklonken zijn. Heel lang hebben we moeten wachten op antwoorden, die eigenlijk niet meer inhouden, dan enkel de constatering dat ze vinden dat het geen taak van de provincie en gemeentes is. Waarom het zo lang heeft moeten duren weten we niet. Wij vinden dat de provincie en gemeente Venlo ook moet opkomen voor de gezondheid, het welbevinden en de woonbeleving van onze inwoners.

 

Als Dorpsraad en Burgerinitiatief blijven we de gemeente, de Provincie (ze zijn oorverdovend doof/stil) en Rijkswaterstaat (en dus ook het ministerie) aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Het vervolg gesprek met de gemeente moet nog komen. We houden de vinger aan de pols. Wij zetten in op verlagen van de snelheden tot 100 km per uur en het verhogen en verlengen van de geluidswallen, in combinatie met het aanleggen van geluidsisolerende asfalt. Inzake fijnstof willen we stappen voor heel Venlo zien die ook van toepassing zullen zijn voor Belfeld. 

Henk Brauer (namens Burgerinitiatief geluid A73) en Harald Klijnman namens de Dorpsraad.