Nieuws

Geen vastelaovend in ’t Belhamelriek

11 september 2020

Vastelaovend is een feest dat bestaat uit gezelligheid, saamhorigheid, verbroedering en beleving. We pakken elkaar bij de hand en slaan wat vaker een arm om elkaar heen. Zelfs met in achtneming van alle regelgeving rondom COVID-19 lijkt het vrijwel onmogelijk om een feest als carnaval in goede orde en zonder risico’s te laten verlopen.

De Belhamels hebben zich samen met Jeugd Carnaval Belfeld (JCB) en het Kinder Ontspannings Werk (KOW) ingespannen om alternatieven te bedenken. Zij hebben zich afgevraagd of zij binnen de coronarichtlijnen voor carnavalsvierders voldoende beleving, saamhorigheid en gezellig kunnen creëren. Helaas heeft het bestuur met pijn in het vastelaoveshart moeten besluiten dat er voor het seizoen 2020-2021 door De Belhamels geen vastelaovesactiviteiten worden georganiseeerd.

Dit besluit heeft een grote impact heeft op het culturele leven binnen Belfeld. Juist in deze tijd kan de vastelaovend voor een stuk verlichting zorgen. Maar aangezien het virus nog steeds rondwaart, is het onverantwoord om op 1,5 meter en zonder gezondheidsrisico’s een spontaan feest te organiseren, waarmee recht kan worden gedaan aan alles waarvoor vastelaovend staat.

Het seizoen 2020-2021 wordt volledig doorgeschoven naar 2021-2022. Prins Roland I, boerenbruidspaar Mikel en Sanne en hun getuigen Roy en Ankie blijven aan als hoogheden, zodat zij in het volgende seizoen een volwaardige afsluiting krijgen. Het bestuur van De Belhamels hoopt dat zij rond de zomer van 2021 de voorbereidingen van een nieuw seizoen kunnen oppakken. Ook JCB en het KOW organiseren het komende seizoen geen carnavalsactiviteiten.