Nieuws

Fotogroep Belfeld organiseert fotowedstrijd

26 maart 2024

Fotogroep Belfeld organiseert een fotowedstrijd voor inwoners van Belfeld. Het doel van deze fotowedstrijd is om fotografie te stimuleren, inwoners hun talenten en creativiteit te laten ontdekken en het promoten van Fotogroep Belfeld. Er is geen specifiek thema, dus foto’s van alle onderwerpen zijn welkom. Ben je creatief, heb je interesse in fotografie en lijkt het je leuk om aan een fotowedstrijd deel te nemen? Ga aan de slag met je camera of je telefoon en stuur vóór 5 mei 2024 een foto naar secretariaat@fotogroepbelfeld.nl. Tijdens de Trots op Belfeld-dag op 15 juni a.s. worden de winnaars bekendgemaakt. De foto’s van de winnaars worden in november geëxposeerd tijdens de expositie van Fotogroep Belfeld. Na deze expositie krijgen de winnaars de geprinte foto’s mee naar huis. Alle inwoners van Belfeld mogen deelnemen aan deze fotowedstrijd; beroepsfotografen en leden van Fotogroep Belfeld zijn echter uitgesloten van deelname.

Reglement fotowedstrijd

  • Het doel van de wedstrijd staat hierboven beschreven.
  • Uitgesloten zijn beroepsfotografen en leden van de Fotogroep Belfeld.
  • Foto’s van de winnaars worden gepresenteerd op onze expositie begin november in De Hamar, waarna de geprinte foto’s hun eigendom worden.
  • Van de foto’s die worden ingestuurd, wordt verwacht dat ze zelf genomen zijn. Bewerkte foto’s zijn toegestaan, mits er geen plagiaat wordt gepleegd.
  • Wij hanteren een ‘vrij thema’, dus foto’s van alle onderwerpen zijn welkom.
  • Gebruik van de foto’s wordt beperkt tot wedstrijd gerelateerde promotie. Je foto wordt alleen gebruikt om de wedstrijd te promoten; de acteursrechten blijven bij de fotograaf.
  • Foto’s graag aanleveren in .jpg-formaat.
  • Foto’s graag zo groot mogelijk aanleveren, maar niet groter dan 20 MB.
  • De jurering wordt door de leden van Fotogroep Belfeld gedaan.
  • De uitslag wordt tijdens de Trots op Belfeld-dag op 15 juni 2024 bekendgemaakt.

Visie Fotogroep Belfeld

Onze fotoclub is een vereniging van gepassioneerde fotografen die elkaar inspireren, motiveren en ondersteunen, met als doel hun vaardigheden te ontwikkelen en hun creativiteit te uiten. We streven naar het creëren van een veilige en informele omgeving, waarin iedereen welkom is en waarin we elkaars werk respecteren en waarderen. Met regelmatige bijeenkomsten, workshops, uitstapjes en wedstrijden willen we onze leden de kans geven om te groeien als fotografen en hun werk te delen met anderen. We geloven in het belang van persoonlijke expressie en het verkennen van verschillende genres en technieken van fotografie. Als fotoclub willen we een positieve impact hebben op onze gemeenschap met onze kunst en door het ondersteunen van lokale initiatieven.

Deze visie benadrukt de gemeenschapsgerichte, creatieve en educatieve aspecten van de fotoclub, terwijl het belang van respectvolle communicatie ook wordt benadrukt. Het ondersteunen van de lokale gemeenschap en het gebruik van fotografie als middel om positieve verandering te stimuleren, zijn ook belangrijke elementen van deze visie.