Nieuws

Feest bij de Scouting

2 augustus 2019

De oorsprong van Scouting Belfeld ligt in oktober 1945 toen de katholieke meisjesbeweging ‘Rosa van Lima’ werd opgericht door pater Geurts en mevrouw M. Geraads. Deze beweging was eerst gehuisvest in het naaiatelier van de H. Theresiaschool (meisjes) en daarna op de zolder van de kleuterschool. Een jongenstak kon uiteraard niet uitblijven. Een jaar later, in juli 1946 stichtten de heren Lei Jetten, Herm Douben, Lei Stroeken, Piet Schouwenberg en kapelaan Boessen dan ook de katholieke Verkennersbeweging ‘Don Bosco’. Hiertoe werd eind 1946 op de Kozakkenberg een blokhut gebouwd met bouwmateriaal afkomstig van de in de Tweede Wereldoorlog verwoeste kerk aan de Urbanusstraat. Al snel was deze blokhut te klein door het alsmaar groeiende ledenaantal. De oplossing: een nieuwe blokhut bouwen. In 1954 werd, deels met het materiaal van de oude blokhut, de nieuwe blokhut voltooid aan de Beatrixlaan. Deze blokhut kreeg de naam ‘Kozakkenhut’. Jeugdbeweging Scouting Belfeld, zoals we haar nu kennen, is tot stand komen door de fusie van de bewegingen ‘Rosa van Lima’ en ‘Don Bosco’ in 1972. Nog steeds is ‘De Kozakkenhut’ het clublokaal van Scouting Belfeld. Gaandeweg hebben er natuurlijk diverse verbouwingen en uitbreidingen plaatsgevonden, zodat het een fijn thuis blijft voor alle Belfeldse scouts. In 2020 bestaat Scouting Belfeld dus 75 jaar. Het is een gezonde en bloeiende vereniging met ruim 130 jeugdleden en een kleine 40 staf- en bestuursleden. Samen zorgen zij voor de wekelijkse programma’s en diverse extra activiteiten gedurende het jaar, zoals weekend- en zomerkampen. Scouting staat voor uitdaging! Bij Scouting besteden kinderen en jongeren op een actieve en uitdagende manier hun vrije tijd in de natuur. De leden hebben veel plezier met elkaar en leren om samen te werken en respect te hebben voor de ander. Zo ontwikkelen kinderen en jongeren zich op een natuurlijke manier tot zelfstandige mensen en krijgen ze de ruimte om te ontdekken en te leren. Uiteraard willen wij dit heugelijke jubileum als vereniging niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Omdat 75 jaar niet zomaar een mijlpaal is, wordt 2020 een heus feestjaar met een aantal activiteiten. Noteer alvast in uw agenda:

* 16 en 17 mei: feestweekend; met op de zaterdag activiteiten voor de eigen leden en op zondag een familiedag.

* 11 t/m 18 juli: jubileumkamp. Een zomerkamp voor alle jeugdleden en staf- en bestuursleden in de eerste week van de zomervakantie.

* In het najaar een feestavond voor de staf- en bestuursleden om hen te bedanken voor de vaak al jarenlange inzet voor de vereniging.

Nadere informatie over de activiteiten wordt te zijner tijd gecommuniceerd.