Nieuws

Enquête verkeerssnelheid

21 april 2020

De gemeente Venlo neemt samen met andere gemeenten deel aan een onderzoek waarin wordt onderzocht hoe wegen binnen de bebouwde kom veilig en aantrekkelijk kunnen worden ingericht. Ook wegen van onze gemeente zijn betrokken bij dit onderzoek.

Aansluitend wordt er een afstudeeronderzoek van de Universiteit Twente uitgevoerd, waarin onderzoek wordt gedaan naar snelheden op wegen. De gemeente Venlo vraagt inwoners deel te nemen aan dit onderzoek door het invullen van een online enquête. De enquête kan tot en met 30 april a.s. worden ingevuld. Dit duurt slechts circa tien minuten. Uiteraard is de enquête anoniem.

Met de antwoorden kan worden onderzocht welke factoren invloed hebben op de snelheid, waarmee uiteindelijk de verkeersveiligheid in de gemeente kan worden verbeterd.

Vul de enquête in via deze link: https://bit.ly/3bTJ1sE. Invullen is mogelijk op een pc, smartphone of tablet.

Mocht de bovenstaande verkorte link niet werken, kan de enquête ook via deze link worden ingevuld: https://utwentebs.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_8xoFMhkx13ongDb