Nieuws

Energiekosten kerkgebouwen

4 november 2022

De parochie kampt momenteel met hoge energiekosten, net zoals burgers en bedrijven. Kerkgebouwen zijn grote gebouwen, die vaak maar enkele uren per week gebruikt worden door kerkgangers. Het opwarmen van een grote ruimte voor een dienst van amper een uur, kost dan ook erg veel energie. De kosten zijn op dit moment zo groot dat besloten is de kerk niet of nauwelijks te verwarmen.

Daarom heeft het kerkbestuur besloten om tijdelijk de Heilige Mis op de zaterdagavond vanaf 1 november te verplaatsen naar de dagkapel aan de rechterzijkant in de kerk. Deze ruimte is kleiner en beter op temperatuur te houden.
Bij de grotere vieringen zoals Cecilia vieringen, begrafenissen, huwelijken en feestdagen e.d. zal de H. Mis zoals gebruikelijk in het middenschip zijn.
Wij vragen alle bezoekers van de vieringen hiermee rekening te houden en zich warm genoeg te kleden.

De Heilige Mis van woensdagavond zal gedurende de winterperiode weg vallen. Hiervoor is er vanaf woensdag 16 november wekelijks een Heilige Mis in ‘t Prônkeppelke om 10.00 uur.