Nieuws

Efkes veurstellen – KBO Belfeld

20 december 2022

Afgelopen zondag vroeg ik me in de serie “Uit de oude doos” af hoe het gaat met onze ouderen vereniging in Belfeld, de KBO-Belfeld.
Na het publiceren van het artikel is er contact geweest met Har Schreurs, secretaris van de KBO in Belfeld. Hij zegt; “Jazeker zijn we er nog”. Hieronder een artikel van de hand van Har over de KBO.

Misschien hebben we als KBO de laatste jaren te weinig gedaan om naamsbekendheid te hebben in Belfeld, maar we zijn er nog echt. Onze vereniging is vol in ontwikkeling. Momenteel legt de KBO (Katholieke Bond Ouderen) de nadruk erop om senioren van 55 plus voor de vereniging te winnen.
Dit is een hele klus omdat deze mensen meestal nog werken of een prima oppas zijn. Landelijk en provinciaal heeft de KBO gelukkig nogal wat invloed in de politiek want zeg nu zelf; het is toch veel hipper om iets voor de jeugd te doen dan voor de ouderen?
De KBO Limburg heeft 34.000 leden. Veel ouderen hebben het zwaar te verduren gehad in de coronatijd. Ook in ons eigen Belvend waren schrijnende gevallen van eenzaamheid. Met wekelijkse huisbezoeken, telefoontjes en het aanbieden van attenties hebben we deze tijd overbrugd.

Graag wil ik de activiteiten van onze vereniging onder u aandacht brengen.

Landelijk biedt de KBO aan alle leden

  • Het gratis invullen van de belastingformulieren aan en juridisch advies.
  • Korting bij de verplichte rijbewijskeuring en op de ziektekostenverzekering.
  • Je ontvangt 10 maal per jaar het blad ONS vol met gegevens voor ouderen.

In Belfeld organiseren wij ook nogal wat voor onze 245 leden. Met de slogan Kom “Beej Os” vullen wij het gedachtengoed van de KBO in. Al onze activiteiten zijn overdag, dit vinden onze leden erg prettig.

  • Wekelijks hebben we op de woensdagmorgen senioren gymnastiek.
  • Elke vrijdag wordt er fanatiek jeu de boules gespeeld. Dit jeu de boules doen we ook buiten onze gemeentegrenzen
  • Eenmaal in de maand is de beroemde kienmiddag.
  • Ook eenmaal per maand is er een speciaal voor ouderen aangepaste thema middag of excursie. Denkt hierbij aan geheugentraining, valpreventie, veiligheid in huis enz.
  • Excursies worden georganiseerd naar musea en bedrijven in de buurt.
  • Zeer goed bezocht worden de twee jaarvergaderingen waarop het bestuur verantwoording aflegt.
  • Daarnaast zijn er de lenteviering, de vastelaoves middag, de herfstmiddag, en de kerstviering waar de senioren naar uitkijken.

Het bestuur vergaderd een maal per maand. Als er dringende besluiten genomen moeten worden dan komt het dagelijks bestuur bijeen. Elk jaar organiseren we een vrijwilligersmiddag voor onze onmisbare vrijwilligers.

Is je interesse gewekt? Wil je lid worden en leuke activiteiten doen met een groep leeftijdgenoten? Neem dan vrijblijvend contact op met Annemie Gommans – Geurts tel 077475 2473 of mail a.gommans-geurts@ziggo.nl.

Wil je graag actief meehelpen binnen de vereniging? Ook dat is mogelijk. Je kunt bijvoorbeeld de uitnodigingen voor activiteiten in een bepaalde wijk rondbrengen, lid worden van onze eigen catering die bij grote evenementen de koffie inschenkt, of van de “bouwploeg” die tafels stoelen klaarzet bij een evenement.

De KBO is een club die er is voor alle Belveldse senioren.

Voorzitster

Tila Janssen

077-4751877 

janentilajanssen@hccnet.nl

Secretaris

Har Schreurs 

077-4751989 

harschreurs47@hotmail.com

Penningmeester

Toon Timmermans

 

awtimmermans@home.nl