Nieuws

Een volwaardige bibliotheek voor Tegelen

19 maart 2024

Na Blerick krijgt ook Tegelen een volwaardige bibliotheekvestiging met langere openingstijden, meer activiteiten en een uitbreiding van de collectie.

Het kabinet heeft via een tijdelijke SPUK-regeling (specifieke uitkering) in totaal 56 miljoen euro beschikbaar gesteld om het landelijke bibliotheeknetwerk te versterken. Gemeenten konden hiervoor in twee rondes een aanvraag indienen. In september 2023 werd de eerste aanvraag toegekend, waarmee de bibliotheek in Blerick een nieuwe huisvesting in ’t Raodhoes kreeg. Inmiddels is ook de tweede aanvraag voor Venlo goedgekeurd.
De komende jaren wordt het landelijke bibliothekennetwerk uitgebreid met 42 nieuwe bibliotheekvestigingen en worden 245 bestaande bibliotheekvoorzieningen verbeterd. 

Zorgplicht
Door gebruik te maken van de tijdelijke regeling bereiden gemeenten zich voor op de wijziging van de Bibliotheekwet in 2025. Daarna gaat een zorgplicht gelden, en dat betekent dat gemeenten de wettelijke taak krijgen om ervoor te zorgen dat inwoners toegang hebben tot een volwaardige bibliotheek. De Bibliotheek Venlo heeft de afgelopen jaren steeds in alle kernen een vestiging kunnen openhouden in de vorm van zelfservicepunten met een groeiend aantal activiteiten. In navolging van Blerick en Tegelen transformeren deze vestigingen de komende jaren naar bibliotheken met een volwaardig aanbod, waar tevens vaste medewerkers aanwezig zijn.

Samenwerking
In Tegelen is de bibliotheek straks te vinden in een gebouw waar ook het Tegels Informatie Punt (TIP) en Incluzio Sociale Basis gevestigd zijn. De drie organisaties delen straks niet alleen een gebouw, maar zullen ook nauw met elkaar samenwerken.
Op de huidige locatie aan het Wilhelmaplein is de Tegelse bieb sinds 2018 gevestigd. Om naar een volwaardige bibliotheek uit te groeien is echter meer ruimte nodig. De Bibliotheek Venlo blijft ook op de nieuwe locatie samenwerken met PSW (Pedagogisch Sociaal Werk). Cliënten van deze zorgondersteuner voor mensen met een verstandelijke handicap verrichten in aanvulling op de vaste medewerkers en vrijwilligers werkzaamheden in de bieb. Een concept dat de afgelopen jaren door beide partijen met veel animo is omarmd.