Nieuws

Eén collecte per jaar

17 maart 2019

Veertien instellingen voor een goed doel hebben besloten om te gaan samenwerken en daarmee het aantal deur-aan-deurcollectes te beperken tot nog maar één collecte per jaar. Ze hebben zich daartoe verenigd in de stichting Goede Doelen Week Belfeld.

Dat betekent dat alle collecten voor dit en volgende jaren worden gebundeld en de inwoners nog maar eens per jaar dat belletje horen, en dat misschien nog niet eens onder het eten.

In de week van 30 september tot 5 oktober (week 40) ontvangt elk gezin een enveloppe met daarin een intekenlijst. Hier kunnen zij op aangeven welk van de veertien daarin opgenomen goede doelen zij willen steunen, en voor welk bedrag. In de week daarop volgend (week 41) komt een collectant de gift ophalen. Natuurlijk in een gesloten enveloppe.

Bedrijven, donateurs en sponsoren worden persoonlijk benaderd.

Voorafgaand aan de collecte wordt via de media en op de website van Goede Doelen Week Belfeld (www.gdwbelfeld.nl) nog uitvoerig informatie gegeven over deze actie. Mensen die collectant willen worden, kunnen zich daarvoor opgeven via goededoelenweekbelfeld@gmail.com of telefonisch via 077-4622961.