Nieuws

Druim met ós mei!

17 september 2023

Onder deze titel heeft c.v. De Belhamels in samenwerking met het KOW en JCB aan de start van het afgelopen vastelaovesseizoen aan alle inwoners van Belfeld gevraagd om mee te denken hoe de vastelaovend in Belfeld de komende jaren vorm moet krijgen.

Dit is gebeurd door 11 droomboeken door Belfeld te laten circuleren en door het huis-aan-huis verspreiden van een ansichtkaart waarop dromen konden worden vermeld. Iedereen kon zijn of haar ‘droom’ met betrekking tot de vastelaovend in Belfeld inleveren bij de diverse inleverpunten in het dorp.

Inmiddels hebben de 3 verenigingen alle ‘dromen’ gevangen en het aantal reacties was meer dan gedroomd. In totaal zijn er 450 reacties ontvangen van Belfeldenaren die zijn samengevat in 150 verschillende dromen. Deze 150 dromen zijn gecategoriseerd en ingedeeld op mogelijke realisatie op de korte termijn, middellange- en lange termijn. Aan deze indeling is door veel vrijwilligers gewerkt.

In de categorie ‘korte termijn’ worden een aantal dromen al het komende vastelaovesseizoen gerealiseerd. Denk daarbij aan een andere opzet voor de jeugdcarnaval, extra en andere activiteiten tijdens de vastelaovesdagen, een ander moment voor het prinsenmatinee, etc.

In de loop van het vastelaovesseizoen zullen De Belhamels, KOW en JCB  meer bekend maken over de vastelaovesdromen in het Belhamelriek.