Nieuws

Dorpskrant december 2003

24 november 2022

De dorpskrant van december 2003 opent met een ongelofelijke opsomming van activiteiten en resultaten van de Dorpsraad. Alleen al het lezen van de zin is een grote opgave.

Er werd gewerkt aan de nieuwe nummering op de Leijgraaf, de mooie bloembakken en de geraniumpiramides, de bladafvalbakken, herziening van de afvalinzameling, de aanpak van het zwerfvuil, contacten met de sportclubs, voordracht en organiseren van de sportwisseltrofee, organiseren van de vrijwilligersavond met uitreiking van de zilveren speld, plaatsing van de schuilhut en van de informatiekiosk, overleg over herinrichting van Koramic terrein, onderhoud en renovatie van het Indië monument, plaatsing van vier verlichte kerstbomen. Maar helaas ook het sluiten van de dorpswinkel.

De dorpsraad is teleurgesteld over het sluiten van de Dorpswinkel, maar lijkt de enige te zijn in Belfeld die dit zo ervaart. Dit lezende zet je aan het denken over de rol van de Dorpsraad. Wie representeren zij in de diverse thema’s waarbij ze betrokken zijn? En welk standpunt nemen ze in? Ze zijn geen politiek orgaan en worden niet betrokken bij besluitvorming in het gemeentehuis in Venlo, maar worden door burgers in Belfeld wel aangesproken op de gevolgen die besluitvorming heeft. Het is daarom heel belangrijk dat de Dorpsraad korte lijntjes heeft met bewoners die geraakt worden door gemeentelijke besluiten. Of het nu gaat om de dijkverhoging, de stankoverlast door Scelta, de gebiedsverkenning in het Meelderbroek voor zonnepanelen, of welk ander toekomstig thema ook. Help onze Dorpsraad door snel in contact te treden als je negatieve impact ziet door bepaalde ontwikkeling in je eigen woonomgeving. Alleen dan kan de Dorpsraad een standpunt innemen en opkomen voor de bewoners.

Genoeg gefilosofeerd nu. Wat speelde er nog meer in december 2003?

De sloop van Janssen-Dings op het Koramic terrein was net gereed en concrete plannen voor herinrichting werden gepresenteerd. De Maalmaas zengers stellen zich voor. Ik word er een beetje treurig van, destijds nog een bruisende vereniging ontstaan in 1972 en helaas dit jaar ontbonden door gebrek aan jonger zangtalent.

Janssen Dings 20221124

Zit er dan helemaal geen muziek meer in Belfeld? Natuurlijk wel. Achter in de krant een artikel over de net geopende basisschool KOM.MIJN en de betekenis van dat woord. Weet jij wat het betekent? Gemeenschap. En dat zijn we allemaal samen. Dat weten de leraren en kinderen op school en dat weten wij ook allemaal. Er gebeuren nog steeds heel veel in mooie dingen in Belfeld. En dat lukt alleen al we ons samen inzetten voor de gemeenschap.

Geniet van deze en andere artikelen in de Dorpskrant van december 2003.

Veel leesplezier.