Nieuws

De geraniums kunnen naar buiten

26 mei 2024

Het heeft genoeg geregend, de temperatuur stijgt geleidelijk aan en de ijsheiligen zijn geweest. Dus de geraniums kunnen naar buiten.

We blijven graag zolang mogelijk thuis in een vertrouwde omgeving wonen. Maar dan wel in een goed verzorgde groene en bloeiende omgeving. Want groen en bloei maakt gelukkig. Het schijnt de meest effectieve manier te zijn om gelukkiger te worden, blijkt uit onderzoek. Helaas lukt het niet iedereen om het eigen tuintje goed te verzorgen en daar kunnen de vrijwilligers van de Algemene Hulpdienst bij helpen. Want ze zetten graag de bloemetjes buiten of verzorgen een tuin van mensen die dat zelf niet meer zelfstandig kunnen.

De Algemene Hulpdienst Tegelen Steyl Belfeld (AHD) is een zorg voor elkaar stichting met vooral veel fijne en gezellige vrijwilligers, mensen die de handen uit de mouwen willen steken

Deze vrijwilligers verlenen hulp aan die mensen die zelf niet meer in staat zijn om bijvoorbeeld hun kleine tuin te onderhouden, of een klein klusje in of om het huis niet meer zelfstandig kunnen doen.

Ook als je zelf niet meer voor vervoer naar ziekenhuis of dokter kunt gaan, je graag samen met iemand boodschappen wilt doen of gewoon gezellig met iemand wilt praten, kan de AHD hulp bieden.

Als je wat hulp nodig hebt, geen eigen ‘hulpnetwerk’ hebt en het financieel niet breed hebt kunnen de vrijwilligers van de Algemene Hulpdienst helpen.Wij helpen in die gevallen waar hulp het karakter heeft van ‘even hulp bieden’, we hebben het hier dus eigenlijk over de ouderwetse Noaberhulp maar dan in een nieuwe vorm.

De kosten voor onze diensten zijn beperkt; voor vervoer en begeleiding naar ziekenhuis, huisarts etc. wordt een klein bedrag gevraagd voor de gemaakte autokosten en voor tuinonderhoud en het doen van een klein klusje wordt een bedrag van € 3,50 per uur gevraagd.

Een telefoontje naar het Meldpunt (06 49 34 14 79) van onze AHD op werkdagen tussen 9 en 12 uur is voldoende. zij bekijken dan of u voor hulp in aanmerking komt etc..

Wij zijn er voor U!!!

Hulp nodig, wie helpt ….

Een van onze vrijwilligers is Jeu Koch 77 jaren jong en altijd bezig. Bijvoorbeeld met zijn eigen gekweekte kerstbomen. Jeu geeft aan dat, nadat hij een intensieve maar ook mooie en drukke periode als natuurkunde docent had afgesloten, hij in 2021 het werk als vrijwilliger bij de Algemene Hulpdienst opgepakt heeft. Dit besluit heeft hem altijd echt veel voldoening gegeven. Je kunt immers iets betekenen voor andere mensen, die daarvoor zeer dankbaar zijn.

  • Het tuinonderhoud of klusje is vaak maar bijzaak, er is ook vaak behoefte aan sociaal contact! Dat komt dan via het samen drinken van een tas koffie en wat klasjeneere tot stand. Net zoals vroeger maar nu met meer persoonlijke aandacht en diepgang.
  • Jeu gaat eerst even bij de clientèle kijken wat de behoefte aan tuinonderhoud is en maakt dan samen met hen een plan van aanpak.
  • Ook zijn vrouw Mariet is al sinds 1990 actief bij onze Algemene Hulpdienst. Zij maakt deel uit van een team dat het vervoer en begeleiding van mensen naar ziekenhuis, arts etc. verzorgt. Samen met onze cliënten doet zij boodschappen Dit is voor haar nog steeds dankbaar werk waarmee ze nog graag een tijdje door wil gaan.

Voorzitter Henk Brauer van de AHD geeft aan dat, omdat de vrijwilligers van de Algemene Hulpdienst dit werk doen, onze ouderen zolang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Dat geeft gewoon een goed gevoel.

Een vrijwilliger van de AHD heeft grote flexibiliteit bij de uitvoering van de werkzaamheden. Hij bepaald zelf samen met de cliënt wanneer en hoe vaak en natuurlijk ook waarvoor hij of zij ingezet wil worden.

Verder zijn de gezellige en leervolle bijeenkomsten die jaarlijks samen met collega’s, worden gehouden, heel leuk.

Het aantal ouderen, dat thuis wil blijven wonen, groeit sterk in Tegelen, Steyl en Belfeld en de hulpvragen voor tuintjes klussen en vervoer en begeleiding groeit derhalve sterk.            

Vandaar dat we nu een beroep doen op die mensen die graag wat voor een ander zouden willen betekenen en hulp kunnen bieden bij het onderhouden van kleine tuintjes en vervoer en begeleiding naar ziekenhuis, huisarts etc.

Heb je een paar uurtjes per week tijd, ben je sociaal voelend en bereid deze werkzaamheden uit te voeren neem dan contact met ons op

Aarzel niet en meld je aan, we ontvangen je met open armen ..                                                              

Nieuwsgierig,  website www.ahdtegelensteylbelfeld ,

secretariaat 077 373 34 27 en

email: info@AHDTegelenSteylBelfeld.

Het Meldpunt is iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 – 12.00 uur.Telefoon 06 49 34 14 79