Nieuws

De Dorpskrant van juni 2005

7 januari 2023

In juni 2005 werd het Dorpsontwikkelingsplan “Belfeld 2015” gepresenteerd in de Dorpskrant. Een groep enthousiaste en betrokken dorpsgenoten hebben in opdracht van de Dorpsraad een middellange termijnvisie geschetst van hoe Belfeld er in hun ogen in 2015 uit zou moeten of kunnen zien.

Er liggen uitdagingen op het gebied van wonen, werken en recreëren. De entree van het dorp moet verfraaid worden, zowel vanaf de Rijksweg als vanaf de afrit van de A73. De versnippering van het centrum, deels bij de kerk, deels rondom het Koninginneplein en Muldersplein is een serieus punt van aandacht. Wat betreft het thema “Werken” is de ambitie om het EuroCeramic terrein op te doeken en er een woonwijk van te maken. Helaas is aan beide thema’s bijna 20 jaar later niets significant verbeterd. Hoe mooi zou het zijn om in Belfeld 1 centrum te realiseren in de komende jaren? Zou dat ook nieuwe horeca faciliteiten aantrekken?

Belfeldenaren, jong en oud, zijn altijd betrokken geweest bij het wel en wee van het dorp. Waarom krijgen we dan bepaalde wensen langjarig niet gerealiseerd? In de politiek is het, net als in een goed huwelijk, een kwestie van geven en nemen. De meerderheid beslist, dat is democratie.

Wil jij ook meedenken over hoe we in Belfeld bepaalde voorzieningen in stand kunnen houden, het dorp aantrekkelijker kunnen maken of heb je andere suggesties? Praat eens met een van de Belfeldse raadsleden of met een van de Dorpsraad leden. Samen staan we sterk!

Tijdens het grasduinen op internet over dit onderwerp vond ik ook nog een update op het Dorpsontwikkelingsplan uit 2011 waarin vooruit wordt gekeken tot 2020. Hier is het hele rapport te lezen.

Ook de andere artikelen in deze Dorpskrant zijn de moeite van het lezen waard. In “Efkes veursjtelle” deze keer Belfelda, dat volgend jaar zijn 100-jarig bestaan viert. Een leuk interview met Pii Daenen, de kunstenaar van het kunstwerk op de rotonde aan de Rijksweg en nog veel meer.

Lees het hier in de dorpskrant van juni 2005.

Veel leesplezier.