Nieuws

Cursus vogelherkenning bij “Tösse Bös en Maas”

14 mei 2024

Na de geslaagde cursus in 2022/2023 is in het najaar 2023 weer een basiscursus vogelherkenning gestart bij vogelwerkgroep “Tösse Bös en Maas”.

De theorieavonden vonden plaats in hun eigen home, “het Station” in Belfeld. De daarop volgende wandelingen waren in verschillende natuurgebieden, zodat ook de verschillende biotopen aan de orde konden komen.

De vogelwerkgroep heeft kennisdelen hoog in het vaandel staan. Vandaar dat deze  basiscursus gegeven werd door cursusleiders uit de eigen vereniging. Er is gestart met 16 cursisten die allen woonachtig zijn in het beheersgebied, dat loopt van Venlo tot Roermond.

Volgens cursusleiders Geert en Bert Gitmans was het een zeer leuke en leergierige groep die met veel enthousiasme begon aan de cursus. De kennis over vogels was bij de cursisten zeer divers. Het is de verwachting dat een groot aantal van de cursisten zeer fervente vogelaars gaan worden, waarbij sommige nu ook al zeer mooie foto’s maken. Dat de cursisten nog steeds enthousiast zijn blijkt ook uit het feit dat 5 personen zich al als nieuw lid van Tösse Bös en Maas hebben aangemeld.

Eén van de enthousiaste cursisten was Wilma Steeghs. Zij gaf aan dat de theorieavonden die één keer per maand gegeven werden interessant waren. Tijdens de wandelingen op de vroege zondagochtend schemerde het in de wintermaanden nog wel eens. Maar ook dan met soms maar weinig vogels die gezien werden was het meer dan de moeite waard. En naarmate de lente vorderde, werden meer vogels gezien en gehoord. Lege nestkasten werden bekeken en de cursisten hebben zelfs een nestkast met 4 uilskuiken mogen bewonderen. Wilma raadt dan ook iedereen aan om aan de cursus deel te nemen.

Ondertussen hebben al weer 12 mensen te kennen gegeven dat ze graag zouden willen deelnemen aan de basiscursus vogelherkenning die vanaf het najaar 2024 weer wordt georganiseerd. De datums voor deze cursus worden voor de zomervakantie bekend gemaakt.