Nieuws

Buurt- en bewonersnetwerk opgeheven

7 februari 2020

Op 26 januari 2015 werd gestart met het eerst Buurt- en bewonersnetwerk (BBN). In de vijf jaar dat het BBN actief is geweest, zijn er mooie initiatieven gestart of ondersteund. Denk hierbij aan de speeltuintjes aan de Nellemenkeslaan en de Vennekenstraat, ‘t Superweike, Belfeld ver-Bindt, de Goede Doelen Week en de hondenpoepoverlast. Ook werd er nieuws gedeeld van de Dorpsraad, De Hamar en het Huis van de Wijk.

Na de laatste bijeenkomsten moesten de initiatiefnemers echter concluderen dat de animo dalende is. In het begin kwamen er ongeveer twintig bewoners naar het overleg. De laatste overleggen waren dit met veel pijn en moeite nog slechts zeven. Er kwamen geen nieuwe initiatieven en het BBN werd meer een informatieplatform.

Met de bewoners die tijdens het overleg van 23 januari jl. aanwezig waren, is vastgesteld dat het BBN als zijnde een platform voor nieuwe initiatieven voor Belfeld achterhaald is. Voor bewoners zijn er, met name dankzij de Belfeld Ambitie Boeken, voldoende mogelijkheden zich te kunnen melden voor een nieuw initiatief. Er zijn vanuit de Belfeld Ambitie Boeken inmiddels talloze nieuwe initiatieven gestart, waarbij vele Belfeldenaren betrokken zijn.

Omdat het BBN op dit moment geen toegevoegde waarde meer heeft voor Belfeld is besloten om deze bijeenkomsten te beëindigen. De initiatiefnemers willen iedereen bedanken die gedurende de afgelopen vijf jaar een bijdrage heeft geleverd aan het Buurt- en bewonersnetwerk.