Nieuws

Burgerhulpverleners gezocht

24 februari 2023

Elke dag overlijden in Nederland mensen aan een hart- of ademhalingsstilstand. Bij sommige slachtoffers is dit te voorkomen. Als omstanders reanimatie kunnen toepassen, kunnen daarmee levens worden gered; ook uw leven!

Stichting Hart voor Belfeld heeft als doel het bevorderen van de burgerhulpverlening in Belfeld.
Vandaar dat er door de stichting op diverse plaatsen in Belfeld AEDs zijn opgehangen. Maar zonder hulp van mensen die deze kunnen bedienen heeft dit minder zin. Wij geven jaarlijks cursussen en herhalingslessen reanimatie en training gebruik van een AED voor geïnteresseerden.

Door sponsoring kunnen we de kosten van de lessen voor de Belfeldse inwoners zo laag mogelijk houden. In de maand april en mei zijn er cursussen gepland.

Wilt u een cursus volgen of wilt u verdere informatie hierover?
Mail naar hartvoorbelfeld@ziggo.nl
Of bel 077- 4752864 of 06-26222828

Voor meer informatie over de stichting en de lokaties van de AEDs, kijk op de webpagina van de stichting op belfeld.nu.