Nieuws

Burgemeester ontvangt petitie tegen verdozing Belfeld

8 november 2023

In een petitie zijn vandaag ruim 2500 handtekeningen overhandigd aan burgemeester Antoin Scholten. Met de petitie wil de Werkgroep Stop verdozing Belfeld, protesteren tegen de komst van een tweede logistiek distributiecentrum op industrieterrein Witveld.

De plannen voor dat logistiek centrum op het voormalige Egidius Janssen-terrein in Belfeld zijn afgelopen jaren tot in detail uitgewerkt. Toch denkt een aantal bewoners dat het niet te laat is om er een stokje voor te steken. Bewoners zijn daarom met succes een petitie gestart, vandaag stond de teller op 2593 handtekeningen.

Erg blij
‘We zijn erg blij met zoveel ondertekenaars’, zegt initiatiefneemster Grietje Lenstra. ‘Van tevoren hadden we gehoopt op zo’n 2000 handtekeningen. Dat zijn er dus nog dik 500 meer geworden.’ Lenstra is blij dat de Belfeldenaren de actie massaal ondersteunen. ‘We hopen nu in gesprek te kunnen komen met het college van Burgemeester en Wethouders(B&W). Want de bouwvergunning voor de logistieke hal is nog niet verleend.’

Woonwijk
De buurtbewoners vinden dat hun leefomgeving wordt aangetast met de komst van een tweede logistieke hal op industrieterrein Witveld. Zij zien op deze plek liever een woonwijk verrijzen, omdat daar meer behoefte aan zou zijn.

Woningcrisis
In een brief aan het Venlose college schreef de werkgroep eerder: ‘We hebben in Nederland te maken met een woningcrisis. De schaarse ruimte in Nederland, de schaarse bouwmaterialen en het geringe aantal beschikbare bouwvakkers zouden vooral ingezet moeten worden om woningen te bouwen, en geen loodsen.’ Ook ziet de werkgroep de leefomgeving van de Belfeldenaren aangetast worden. ‘Belfeld is daarnaast door de jaren heen steeds minder aantrekkelijk geworden om te wonen: er ligt industrie binnen de bebouwde kom en immense distributiehallen liggen liggen tegen de dorpskern.

Dorpsraad
Ook de Belfeldse dorpsraad onderschrijft de bezwaren van de werkgroep, zegt Luciënne op het Veld, voorzitter van het Belfeldse overleg. ‘De komst van dit distributiecentrum, pal tegen onze dorpskern aan, is een onomkeerbare aantasting van ons dorpskarakter. In plaats van deze verslindende hal zouden wij graag een andere invulling zien voor deze prachtige locatie.’

Bron artikel en foto: Omroep Venlo