Nieuws

Borden binnen dag verdwenen uit bosje

15 april 2021

Op zaterdag 10 april stond voor Buurtvereniging Princessenbosje weer de opruimactie van Belfeld groen moet je doen op het programma. Vanwege corona-afspraken gingen groepjes leden ook de dagen daarvoor al op pad. Iedereen had er weer zin in. Dat het niet voor niets was, bleek al gauw: er werd beduidend meer zwerfafval aangetroffen dan de keren hiervoor.

Wat ook opviel was de enorme toename van hondenpoep in het Princessenbosje. Enkele weken daarvoor werden nog namens de gemeente borden geplaatst om de hondenbezitters erop te wijzen dat het bosje geen hondentoilet is. Iemand die het daar kennelijk niet mee eens was, heeft nog dezelfde nacht de borden verwijderd…

Tijdens de opruimdag hebben de deelnemers behalve zwerfvuil ook veel poep uit het bosje verwijderd. Hopelijk gaan de hondenbezitters die niet opruimen begrijpen dat er kinderen in het bosje spelen en dat ook de Scouting hiervan gebruikmaakt. En dat aan het bosje zelfs een hondenpad ligt:

BGMJD Princessenbosje 042021 2

Een andere opmerkelijke vondst was een waarschuwingsbaken. Meegenomen van een of andere werkplek en in de struiken gegooid. Samen met het verzamelde zwerfafval werd ook dit baken door de gemeente opgehaald. Wellicht komt het nog bij de rechtmatige eigenaar terug.

De opruimers kijken hoe dan ook terug op een zeer nuttige actie. Hopelijk kan de buurtvereniging de volgende keer (herfst) dit weer op de oude manier doen: met zijn allen verzamelen en na afloop gezellig afsluiten met een bakkie.