Nieuws

Bijzonder boekje

17 maart 2023

Het Gemeentearchief Venlo bewaart een klein boekje. Het oogt aan de buitenkant niet bijzonder maar voor Belfeldse begrippen is het wel degelijk waardevol. Het behoorde toe tot Belfeldenaar Willem Joosten, burgemeester, landbouwer, koster en onderwijzer. Het boekje bevat aantekeningen uit de periode 1749-1771.

We krijgen aan de hand van zijn aantekeningen een inkijkje in het Belfeldse dorpsleven in de 18e eeuw. Willem noteerde onder andere de inkomsten van de parochie uit de verschillende verpachtingen. De verpachtingen van de parochie werden echter vermengd met overeenkomsten die op zijn eigen omvangrijke grondbezit betrekking hadden. Interessant zijn de vermeldingen van het aanplanten van bomen op zijn eigen percelen. Die getuigen van de opkomende bebossing in de 18e eeuw in Belfeld onder meer het Elshout. Genealogisch van belang zijn de notities van begrafenissen waarvoor hij de doodsklok moest luiden. Verder hield hij ook wat aantekeningen bij over de schoolgaande kinderen in het dorp aan wie hij onderwijs gaf. Het boekje raakte zo goed als vol toen Willem op 22 juni 1771 overleed.

Bron: Gemeentearchief Venlo