Nieuws

Bijeenkomst over WLZ en Wmo

21 december 2021

Team Mantelzorg Venlo organiseert een online bijeenkomst over de WLZ en de Wmo. Deze workshop is gratis toegankelijk voor mantelzorgers uit de regio Venlo, dus ook die uit Belfeld. Welke zorg wordt geregeld vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? De WLZ is bedoeld voor mensen die intensieve zorg nodig hebben in een instelling of thuis. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke, lichamelijke beperking of aandoening. Het is zorg voor de meest kwetsbaren.
De Wmo zorgt voor de ondersteuning om zelfstandig te kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving.

Lilian de Gier, onafhankelijk cliëntondersteuner, geeft tijdens deze bijeenkomst voorlichting over de WLZ en Wmo en kan antwoord geven op vragen als: kan ik thuis blijven wonen en zorg krijgen? Hoe zit het met de eigen bijdrage? Kan ik de zorg met een persoonsgebonden budget betalen?

Het is belangrijk dat hulpbehoevenden passende zorg krijgen. Mantelzorgers zijn daar nauw bij betrokken.

De onlinebijeenkomst vindt plaats op maandag 10 januari 2022 van 19.00 tot 20.30. Aanmelden kan via isbmantelzorgvenlo@incluzio.nl o.v.v. ‘ma 10 januari online bijeenkomst WLZ en Wmo’. Vermeld naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum in de e-mail. Of bel naar: 06-207 655 21.

Bij aanmelding voor deze bijeenkomst worden deelnemergegevens geregistreerd in het mantelzorgbestand van Team Mantelzorg Venlo.

 

Afbeelding van Andrea Pacquadio via Pexels