Nieuws

Bibliotheek Venlo ontvangt opnieuw kwaliteitscertificaat

23 april 2024

Bibliotheek Venlo heeft op 8 april opnieuw een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet de organisatie aan belangrijke kwaliteitsnormen die gelden voor bibliotheek- en cultuurorganisaties. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Het certificaat bevestigt dat de organisatie, functies en diensten, op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar geldig. De bibliotheek is met vlag en wimpel geslaagd, bovengemiddeld in vergelijking met de landelijke norm. De samenwerking met externe partners is als heel goed beoordeeld omdat bewuste keuzes gemaakt worden en gezamenlijk invulling gegeven wordt aan maatschappelijke opgaven. Er is waardering voor de inzet op een toegankelijke en professionele communicatie met klanten en samenwerkingspartners. Omdat dit wordt gedaan voor alle inwoners van gemeente Venlo vanuit alle zes de vestigingen is zorggedragen voor “altijd een bibliotheek dichtbij”.

De auditor van CBCT beschrijft de Bibliotheek Venlo onder andere als “een gewaardeerde organisatie in de gemeente Venlo die haar brede dienstverlening goed op orde heeft.” Een kwaliteitscertificaat om trots op te zijn en voor de inwoners van Groot Venlo een ambitieuze, toekomstbestendige Bibliotheek vertegenwoordigt.