Nieuws

Belfeld heeft inwoners nodig die meepraten over onze toekomst!

14 september 2023

Gemeente Venlo is gestart met het ontwikkelen van een omgevingsvisie voor Venlo. Wat voor gemeente wil Venlo zijn in 2040 en wat moeten we doen om dat voor elkaar te krijgen?

Voor Belfeld is het héél belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners positief en constructief meepraten en vooruitkijken naar toekomstige ontwikkelingen, kansen en uitdagingen richting 2040. Hoe willen we dat Belfeld er in 2040 uitziet? Daar hebben we jouw inbreng voor nodig!

Wil je ook meepraten en richting geven aan de koers voor Belfeld in de gemeente Venlo?

Kom op dinsdag 26 september naar Gemeenschapscentrum De Hamar, 19.00 – 21.00 uur. I.v.m. de organisatie graag opgeven via omgevingsvisie@venlo.nl, onder vermelding van je naam, leeftijd, deelname en woonplaats Belfeld.

Het is een visie voor de lange termijn, waarin we aangeven wat we belangrijk vinden in onze omgeving waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen.

In Belfeld spelen nogal wat ontwikkelingen:

  • grote distributiecentra tegen de rand van ons dorp
  • wegtrekken van jongeren hangt samen met beschikbaarheid van betaalbare woningen
  • mobiliteit en bereikbaarheid van Belfeld (Bus/trein)
  • creëren van een attractief centrum en behouden van horeca en winkels
  • behouden van ons dorpskarakter en dorpscultuur
  • spanningsveld leefbaarheid en economische groei (verkeers/geur/geluid/licht overlast)
  • bedreigingen van ons mooie buitengebied (grootschalige energieopwekkingen en glastuinbouwcomplexen)
  • meer verbinding en beleving met de Maas
  • Delta Rhine Corridor
  • profilering op het gebied van recreatie

De pijlers die deze avond de basis van het gesprek vormen;

Vitaliteit
Wat is er nodig om de leefbaarheid in Belfeld op peil te houden of te verbeteren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten? Moet dat in een gebouw, of kan dat ook in de openbare ruimte?

Vergroening
Wat is er nodig om van Venlo een duurzame en klimaatbestendige gemeente te maken? We hebben prachtige parken waar het koel is in de zomer en waar regenwater opgenomen kan worden, maar willen we meer van dit soort plekken terugzien?

Groei
Hoe zorgen we ervoor dat onze economie groeit, zonder dat dit ten koste gaat van onze gemeenschappen? Als we ruimte zoeken voor bedrijven, moeten we dat dan doen op een nieuwe locatie of moeten we juist gebruikmaken van bestaande bedrijventerreinen?

Dorpsraad Belfeld kan jouw inbreng gebruiken en nodigt alle inwoners uit om mee te praten!

Kom op dinsdag 26 september naar Gemeenschapscentrum De Hamar, 19.00 – 21.00 uur.