Nieuws

Altijd al vrijwilliger willen zijn?

20 mei 2020

Vrijwilligerszorg Venlo is onderdeel van Proteion Welzijn en heeft aandacht voor kwetsbare burgers zodat die, voor zover mogelijk, kunnen meedoen aan de samenleving. Voordat vrijwilligers worden ingezet bij iemand thuis is het mogelijk eerst een scholing te volgen. Binnen Proteion zijn er verschillende vormen van vrijwilligerszorg:

  • Zorgvrijwilliger

Deze vrijwilliger biedt ondersteuning aan mensen met een beperking, chronische ziekte, iemand die zich eenzaam voelt en aan overbelaste mantelzorgers.

  • Dementievrijwilliger

Dit zijn vrijwilligers die zich hebben gespecialiseerd op het gebied van dementie. Door scholing hebben zij meer inzicht gekregen in het ziektebeeld en handvaten gekregen in de communicatie en benadering van personen met dementie.

  • Vrijwilliger met een plusje

Een opgeleide vrijwilliger wordt ingezet bij mensen met specifieke omgangsvormen en/of gedrag. Hiermee leveren zij een bijdrage aan participatie en welzijn van deze persoon.

  • Vrijwillige netwerkcoach

Een opgeleide vrijwilliger komt bij de aanvrager thuis om te kijken naar zijn/haar mogelijkheden om het eigen sociale netwerk op te bouwen of uit te breiden.

  • Incidentele vrijwilliger

Dit zijn vrijwilligers die incidenteel, op aanvraag, mensen kunnen begeleiden naar een afspraak in het ziekenhuis, bij een specialist of therapeut. Indien mensen dit niet zelfstandig kunnen en hierin ondersteuning nodig hebben, biedt de vrijwilliger hulp.

  • Vrijwillige contactpersoon

Bij een nieuwe aanmelding neemt de vrijwillige contactpersoon contact op met de hulpvrager en/of vrijwilliger voor een intakegesprek, kennismaking en eventuele koppeling. Zij/hij is het eerste aanspreekpunt bij vragen en onderhoudt het contact met beiden.

Zelf hulp nodig of interesse als vrijwilliger?

Stuur een e-mail naar: welzijn@proteion.nl of bel met Proteion Welzijn op 0475-45303. Meer informatie staat op de website:  www.proteion.nl 

Coronamaatregelen
In verband met de huidige coronacrisis kunnen de vrijwilligers van Proteion hun hulpvragers niet thuis bezoeken. Daarom hebben zij, daar waar mogelijk, wekelijks telefonisch contact met hun hulpvrager om toch betrokken te blijven. Zodra het thuisbezoeken van hulpvragers volgens de maatregelen van het RIVM weer is toegestaan, volgen er duidelijke richtlijnen en instructies.