Nieuws

Aktief Greun Belvend van start

2 maart 2020

De enthousiaste werkgroep Aktief Greun Belvend is ontstaan, nadat iedereen zijn of haar idee voor Belfeld had bijgedragen aan de Belfeld Ambitie Boeken. Onder leiding van de Dorpsraad is er twee keer een bijeenkomst geweest in De Hamar. Tijdens de tweede avond bleek, dat een aantal enthousiaste inwoners ongeveer hetzelfde doel voor ogen had. Na deze bewuste avond zijn de ideeën naast elkaar gelegd en werd er besloten om SAMEN tijd en energie te steken in de flora en fauna in Belfeld. De werkgroep zou graag zien, dat inwoners van Belfeld het belang van dieren, insecten, bloemen, planten en duurzaamheid (leren) inzien en begrijpen. Daarnaast hoe zij zelf kunnen meewerken aan een betere en gezondere omgeving door in Belfeld op enkele locaties die voor iedereen bereikbaar zijn aan bovenstaande te werken. De werkgroep wil plannen maken voor nu en voor de toekomst. De bedoeling is om de plannen verder te ontwikkelen en te onderhouden. Het zou mooi zijn om dat SAMEN met de inwoners van Belfeld te doen. Dit in samenwerking met partners zoals de Dorpsraad, particuliere grondbezitters, de gemeente Venlo en Rijkswaterstaat. De werkgroep is gestart met het maken van een visie sie, kort samengevat, neerkomt om van Belfeld een dorp te maken, waar de mens kan samenleven en genieten van de natuur die ons dorp omarmt. Een van de projecten, die valt onder de ambitie van de werkgroep Aktief Greun Belvend is het ontwikkelen van een vlindertuin. Grietje Hovens heeft heel enthousiast een gedeelte van haar land hiervoor ter beschikking gesteld. Dit project is afgelopen zaterdag, 29-02-2020 van start gegaan met het plaatsen van een insectenhotel. Geert Gitmans en Sjors Gitmans waren al eerder begonnen met het maken van een prachtig insectenhotel. Dit hotel is zaterdag in delen afgeleverd aan de Soersbeekweg. De werkgroep was aanwezig om een handje te helpen. Ter plaatse werd het insectenhotel in elkaar geschroefd en in de grond gezet. Het begin van een vlindertuin in Belfeld is gemaakt. De bedoeling is om ter zijner tijd de vlindertuin openbaar te maken.