Nieuws

Advies huisartsenpraktijken coronavirus

14 maart 2020

Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen die de regering op donderdag 12 maart jl. heeft genomen heeft het coronacrisisteam van Cohesie enkele adviezen afgegeven aan huisartsenpraktijken. Cohesie is een samenwerkingsverband van alle huisarten in Noord-Limburg, dus ook die in Belfeld.

Het primaire doel is om onnodige blootstelling bij kwetsbare ouderen of mensen met een verminderde weerstand te voorkomen en om zorgverleners te beschermen. Daarnaast moeten de adviezen eraan bijdragen dat de noodzakelijke huisartsenzorg nooit in het geding komt.

Cohesie roept inwoners, patiënten en werkgevers op om deze adviezen en getroffen maatregelen door huisartsenpraktijken ter harte te nemen, te respecteren en op te volgen.

Het betreft de volgende adviezen:

1) Bezoek aan de huisartsenpraktijk enkel na telefonische afspraak.
Patiënten wordt gevraagd telefonisch een afspraak te maken alvorens de huisartsenpraktijk te bezoeken. Op deze manier willen we besmettingen van het coronavirus zoveel mogelijk beperken.

2) Bij bezoek aan de praktijk, na telefonische afstemming, wordt begeleiding beperkt tot 1 persoon per patiënt.

3) Geen inloopspreekuren tot ten minste 1 april.

4) Waar mogelijk wordt een telefonisch consult uitgevoerd bij chronische patiënten.

Daarnaast roept Cohesie de samenleving het volgende op:

1) Blijf bij lichte klachten (neusverkouden, hoesten enz.) thuis en ziek goed uit. Volg de richtlijnen die te lezen zijn op de website van het RIVM.

2) Bel alleen de huisarts of huisartsenpost (HAP) als de klachten heviger worden (koorts hoger dan 38 graden, moeilijk ademen enz.). Kom niet naar de praktijk of de HAP!

3) Werkgevers: bepaal zelf, in onderlinge afstemming, of werknemers thuis moeten blijven. Verwijs de werknemer, indien er lichte klachten zijn, niet naar de huisarts. Hiermee wordt voorkomen dat de telefoonlijnen van de huisartsenpraktijken overbelast raken en daarmee meer dringende zorgvragen te laat of niet worden gehoord.

4) Ga voor actuele informatie over het coronavirus naar de website van het RIVM of thuisarts.nl. Bel daarvoor niet de huisarts of de huisartsenpost.