Nieuws

Aantal bezoekers Bibliotheek Venlo blijft stijgen

3 januari 2024

Liefst 364.000 mensen bezochten in 2023 de zes vestigingen van de Bibliotheek Venlo. Dat betekent een stijging van 12% ten opzichte van 2022 – in absolute getallen 39.000 bezoekers meer die naar de bibliotheek kwamen. De vestigingen in de kernen schrijven evenals de Stadsbibliotheek pluscijfers en de bieb in Tegelen laat zelfs een stijging van 13% zien. Directeur Geja Olijnsma kijkt terug op een jaar waarin opnieuw de vruchten werden geplukt van een bibliotheek die breed inspeelt op wensen en behoeften.

‘Bibliotheken zijn in 2023 regelmatig in het nieuws geweest en steeds in positieve zin. Ik denk dat we gerust kunnen zeggen dat over het belang van de Bibliotheek geen twijfel meer bestaat. In september stipte de koning dit ook nog een keer aan in zijn Troonrede. En deze bezoekerscijfers bevestigen eveneens dat dit voor veel mensen in de stadsdelen en kernen van onze gemeente het geval is.’

De afgelopen twee jaar is er onder andere geïnvesteerd in extra personeel voor de bibliotheken in Arcen, Velden, Belfeld, Tegelen en Blerick, en daarmee in de uitbreiding van lokale activiteiten. Geja Olijnsma: ‘We hebben het vertrouwen van de gemeente waardoor we hier met nieuwe medewerkers aan de slag konden gaan. Pak onze maandelijkse activiteitenkalender erbij en je ziet hoe breed ons aanbod inmiddels is. In de kernen wordt steeds meer en bovendien op maat geprogrammeerd. De vraag van de mensen bepaalt en vervolgens zijn zowel een aansprekende collectie als activiteiten zoals computercursussen, voorleesuurtjes en spreekuren voor het Taalhuis en Informatiepunt Digitale Overheid lekker dichtbij. De komende jaren werken we toe naar een nog breder, cultuur-maatschappelijk aanbod in alle vestigingen, beginnend met de nieuwe bieb in Blerick.’

Naast de activiteiten en collectie bleken ook dit jaar weer de ruime openingstijden aantrekkelijk te zijn voor bezoekers. ‘In de Stadsbibliotheek zijn scholieren en studenten niet meer weg te denken en we zien ook een groeiend aantal bezoekers dat de bieb als werkplek gebruikt. De zondagopening laat hier opnieuw een stijgend aantal bezoekers zien en in Blerick kunnen mensen vanaf dit jaar in ’t Raodhoes zeven dagen per week terecht. Het zijn investeringen die soms tijd nodig hebben maar die zich wel bewijzen.’

Geja Olijnsma kijkt met plezier terug en met vertrouwen vooruit. ‘We gaan nog veel moois beleven met de Bibliotheek Venlo in samenwerking met onze partners. Een bibliotheek die meebeweegt met de ontwikkelingen in de maatschappij en van belang is om mensen in die ontwikkelingen te faciliteren. Maar ook een bibliotheek die als een trendsetter kan functioneren, vooruitlopend op behoeftes die gaan ontstaan. Nieuwsgierig en innovatief, dat kenmerkt deze bieb en dat heeft zeker bijgedragen aan het mooie resultaat van afgelopen jaar.’