Nieuws

Aanpassing Heilige Missen

19 december 2020

Vanwege de nieuwe coronamaatregelen heeft ook de Parochiefederatie Tegelen-Steyl-Belfeld wijzigingen moeten doorvoeren. Vanuit de bisschoppenconferentie is besloten om alle nachtmissen op kerstavond niet door te laten gaan voor parochianen. In overleg met het kerkbestuur is besloten om ook op eerste en tweede kerstdag de Heilige Missen niet door te laten gaan voor parochianen. Dit om te voorkomen dat er grote groepen mensen toch naar de kerk komen en deze moeten worden teleurstellen, omdat slechts dertig personen de dienst mogen bijwonen.

De vieringen zijn wel online te volgen via deze livestream, die vanuit de St. Martinuskerk in Tegelen wordt uitgezonden.

Op kerstavond, 24 december, wordt vanaf 16.00 uur de kinderviering online getoond die verleden jaar is gespeeld door kinderen van de basisscholen. Die avond kan om 19.00 uur de Heilige Nachtmis worden gevolgd. Op eerste en tweede kerstdag zijn de diensten om 10.30 uur online te bekijken.

Door de nieuwe coronamaatregelen is het ook niet mogelijk op de kerststal in de kerst te bezoeken.