Nieuws

Aanmelden nieuwe leerlingen KOM.MIJN

22 december 2022

Ouders van alle 3-jarige kinderen hebben van de gemeente een brief ontvangen over de aanmelding van uw kind op een basisschool. Daarin staat de aanmelddatum van 17 januari 2023. KOM.MIJN wijkt daarvan af. U bent op KOM.MIJN van harte welkom om op donderdag 19 januari een kijkje te komen nemen op school. U kunt dan zien waar uw kind terecht komt na diens 4e verjaardag. De school is dan in bedrijf en zo krijgt u een kijkje in de keuken van KOM.MIJN.

Om 8.30 uur wordt gestart in de speelzaal van de school met koffie en/of thee. Er wordt besproken waar behoefte aan is. Vervolgens bekijkt u de dagelijkse gang van zaken en worden eventuele vragen beantwoord. Rond 9.30 uur is het afgelopen.

U kunt het vooraanmeldformulier ter plekke invullen. De handtekening van beide ouders is hierbij nodig en we moeten het BSN-nummer van uw kind kunnen checken. Het formulier is ook hier op de website van KOM.MIJN te vinden, dus u kunt het ook al thuis invullen en meebrengen op de 19e. Vooraanmeldformulieren liggen ook bij Peuteraanbod Spring, bij Kindcentrum KOM.MIJN (Ienie, Minie en Maxie) en bij het consultatiebureau. Eerder of later afgeven op school kan ook. 20 januari 2023 is de uiterste inlverdatum.

Bent u verhinderd op donderdag 19 januari, maar wilt u de school toch graag in bedrijf zien? Er komen in het jaar meerdere inloopochtenden. Data volgen op een later tijdstip.

Om een inschatting te kunnen maken van het aantal personen dat donderdag 19 januari de inloop bezoekt, graag uiterlijk 16 januari aanmelden via: info@kommijn.kerobei.nl