Nieuws

45 jaar Algemene Hulpdienst

4 juli 2022

Al 45 jaar steekt de Algemene Hulpdienst Tegelen-Steyl-Belfeld een helpende hand uit. Dit heuglijke feit werd op 1 juli jl. met een grote groep vrijwilligers gevierd. De bijeenkomst vond plaats in de Harmoniezaal in Tegelen, waar werd genoten van een buffet en van een optredens door Tanja Truckie en het Belfeldse Joekskoeër Toujours.

Vier jubilerende vrijwilligers werden op deze avond in aanwezigheid van wethouder Jacques Smeets van de gemeente Venlo in het zonnetje gezet. Zus Frencken was de afgelopen 45 jaar ononderbroken vrijwilliger bij de AHD en werd evenals Hay Beyers benoemd tot vrijwilliger van verdienste.

Kittie Kivits werd vrijwilliger van het jaar voor haar inzet vanaf 2001 bij het o.a. het meldpunt, vervoer en begeleiding en diverse werkzaamheden binnen de AHD. Tineke Spira vierde haar 10-jarig jubileum en Peet Stroeken, 25 jaar bij de AHD, wordt op een later moment thuis gehuldigd.

Aan al deze mensen is de AHD ontzettend veel dank verschuldigd. Zolang er vrijwilligers zijn die iets voor de medemens willen en kunnen betekenen, gaat de AHD door met zijn werk.

Momenteel beschikt de AHD over een 35-tal vrijwilligers. Vooral in Steyl en Tegelen zoekt de organisatie nog vrijwilligers, voornamelijk voor het onderhoud van kleine tuintjes. Interesse? Neem dan contact op via info@AHDTegelenSteylBelfeld.nl of 077-373 34 27.