Hart voor Belfeld

LogoHartVoorBelfeld

Stichting “Hart voor Belfeld” heeft als doel het bevorderen van (acute) hulp in de regio Belfeld voor personen die te maken krijgen met een hartstilstand.

De stichting probeert dit doel te bereiken door:

  • Het aanschaffen en ter beschikking stellen van Automatische Externe Defibrillators (AEDs) en het onderhouden, bijwerken en controleren daarvan.
  • Samenwerking aangaan met de beheerders van (openbare) gebouwen en overige locaties voor het ophangen en plaatsen van de AEDs.
  • Organiseren en verzorgen van cursussen op het gebied van reanimatie waarbij ook de bediening van de AEDs hoort.
First aid training using automated external defibrillator device - AEDStichtingHartvoorBelfeld2

Bestuur

 

Mat Hendrix

Voorzitter

Secretaris

Groenstraat 9

5951 BC Belfeld

077-4752864

06-26222828

hartvoorbelfeld@ziggo.nl

Ruud Ketelings

Penningmeester

Burg. Moorenstraat 24

5953 GD Reuver

 

penn.hartvoorbelfeld@ziggo.nl

 

Guido Spitz

contacten sponsoren

 

 

 

Jan Verhezen

controle en onderhoud AEDs

 

 

 

Frits Kierkels

opleidingen en trainingen contactpersoon instructeurs

 

 

 

De AEDs van stichting Hart voor Belfeld bevinden zich op onderstaande plekken:

 

 

Adres

Gebouw

Lokatie

1

Veldekestraat 30

Woonhuis

Buiten bij de voordeur

2

Leygraaf 10

Woonhuis

Buiten zijkant woning

3

Rijksweg noord 2

Woonhuis

Buiten zijkant woning onder afdak

4

Muldersplein 10

Jumbo

Binnen in winkel (alleen winkeltijden)

5

Craenakker 2

DB Garage

Buiten bij ingang

6

Pronkhof 21

Pronkappelke

Buiten bij ingang

7

Irenelaan 23

Urbanuskerk

Buiten bij hoofdingang

8

Koninginneplein 30

De Kroon

Binnen bij ingang (wel toegankelijk)

9

Stevensplein 2      

De Hamar

Buiten zijkant gebouw

10

Pr. Frederikstr. 71   

Huisartsenpraktijk

Buiten bij ingang praktijk

 

StichtingHartvoorBelfeld3

Verder dragen we onderhoudszorg voor de AEDs van:

 

Adres

Gebouw

Lokatie

1

Sportlaan 9

Belfeldia       

Buiten bij kantine sportvelden

2

Rijksweg Noord 36     

Willems Techno-Service Binnenplaats-tuin