Evenement

Vergadering Samen Winnen Belfeld

maandag 11 september 2023
van 19:30 tot 21:00 uur

Kozakkenhut Scouting Belfeld

Belfeldse sport- en cultuurverenigingen vergaderen 2 maal per jaar samen met als doel elkaar te helpen en samen te werken waar het kan. Verenigingen zijn geen lid van Samen Winnen Belfeld. Elke Belfeldse vereniging is welkom om de vergaderingen te bezoeken en agendapunten in te brengen.

De agenda van de vergadering is:

  • Artikel Solar Mobility Hub
  • Uitvraag EHBO
  • Update BOSA
  • Update websites verenigingen en Belfeld.nu
  • Wat verder ter tafel komt

Wil je namens een Belfeldse vereniging deze bijeenkomst bijwonen? Stuur dan een berichtje naar: samenwinnenbelfeld@gmail.com