Evenement

Sintermerte

vrijdag 11 november 2022

Patersplak

Op vrijdag 11 november 2022 organiseert het KOW in Belfeld weer het Sint-Maartensfeest met de daarbij horende fakkeloptocht. De fakkeloptocht start om 19.00 uur vanaf Gemeenschapscentrum de Hamar aan het Stevensplein.

Sint maarten 20221028

Onder muzikale begeleiding van Harmonie Kunst na Arbeid en voorgegaan door Sint-Maarten en zijn soldaten trekt de stoet via de Julianastraat, Burg. Kesselstraat, Groenstraat, Pr. Christinastraat, Schuttekampstraat, Pr. Frederikstraat, Gelrestraat en Bolenbergweg naar de Patersplak. Om ongeveer 19.30 uur wordt het Sint-Maartensvuur ontstoken. De scouting zorgt ook dit jaar weer voor heerlijke oliebollen.

Sint-Maarten vindt het leuk als zoveel mogelijk kinderen met hun brandende fakkel meelopen in de stoet. Uiteraard zullen Sint-Maarten met zijn soldaten en de `erme` ook niet ontbreken op de Patersplak.

Tijdens de fakkeloptocht mag er niet gezjwingeld worden met de zjwingelpotten. Op de Patersplak is er een aparte plek voor het zjwingele ingericht.

Sint maarten 20221028 2

foto’s: Pascal Vleugels