Evenement

Sintermerte

vrijdag 05 november 2021

Patersplak

Op vrijdag 5 november 2021 organiseert KOW Belfeld weer het St. Maartensfeest met de daarbij behorende fakkeloptocht. De fakkeloptocht start om 19.00 uur bij de Hamar. Onder muzikale begeleiding van Harmonie Kunst na Arbeid en Blaoskapel de Hölter Brök en voorgegaan door Sint Maarten en zijn soldaten trekt de stoet via de Julianastraat, Burg. Kesselstraat, Groenstraat, Pr. Christinastraat, Schuttekampstraat, Pr. Frederikstraat, Gelrestraat en Bolenbergweg naar de Patersplak waar om ongeveer 19.30 uur de troshoop wordt ontstoken. Scouting Belfeld zorgt voor oliebollen.

De organisatie zou het leuk vinden als zoveel mogelijk kinderen met hun fakkel meelopen in de stoet. Uiteraard zijn Sint Maarten met zijn soldaten en ‘d’n erme’ ook op de Patersplak aanwezig. Tijdens de fakkeloptocht mag er niet gezjwingeld worden met de zjwingelpotten. Op de Patersplak is een aparte plek ingericht voor de ‘zjwingelaers’.