Evenement

Kaderoverleg Samen Winnen

maandag 31 augustus 2020

Belfeldia

Tijdens het Samen Winnen-overleg van 6 juli jl. is er ook gesproken over het opnieuw uitvoeren van een kaderoverleg, dat wil zeggen: een open overleg waarbij alle voorzitters, secretarissen en penningmeesters aansluiten en open van gedachten wisselen. Ook om te kijken of en welke verdere subsidieregelingen er zijn. Het overleg vindt plaats op 31 augustus om 19.30 uur bij Belfeldia. Verder is er nog een vragenlijst die te maken heeft met de subsidieherijking. Deze kan worden opgevraagd bij Samen Winnen.