Evenement

Infobijeenkomst mantelzorgers

dinsdag 16 maart 2021

Online

Het Team Mantelzorg Venlo organiseert digitale informatiebijeenkomsten voor mantelzorgers. In deze bijeenkomsten van Incluzio Sociale Basis worden mantelzorgers online geïnformeerd over wat Team Mantelzorg Venlo te bieden heeft. Ook mantelzorgers uit Belfeld kunnen hieraan deelnemen.

Er wordt gesproken over cursussen en bijeenkomsten die plaatsvinden en de organisatie geeft handvaten en tips mee. Daarnaast kunnen mantelzorgers aangeven welke behoeften en vragen er zijn, zodat het aanbod daarop kan worden afgestemd.

De gratis bijeenkomsten van 16 en 22 maart vinden plaats via Lifesize. Dit is een programma voor videobellen. Deelnemers ontvangen na aanmelding een link en handleiding voor Lifesize. Een goede internetverbinding is belangrijk om te kunnen deelnemen.

De bijeenkomst op dinsdag 16 maart vindt plaats van 19.00 tot 20.30 uur
De bijeenkomst op maandag 22 maart vindt plaats van 13.30 tot 15.00 uur

Aanmelden voor één van beide bijeenkomsten bij voorkeur via ISBmantelzorgVenlo@incluzio.nl o.v.v. “din 16 maart / maa 22 maart Informatiebijeenkomst mantelzorg” Vermeld naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer in de e-mail. Of bel naar: 06-20 76 55 21. Bij aanmelding voor deze bijeenkomst worden de gegevens van deelnemers geregistreerd in het mantelzorgbestand van Incluzio Sociale Basis.