Evenement

Dorpsraadvergadering

donderdag 12 september 2019

De Hamar

Deze donderdag is er weer een vergadering van de Dorpsraad. Van 19.30 tot ca. 20.15 uur kan iedereen als toehoorder aanwezig zijn. Als u een punt wilt inbrengen in de vergadering, dient u dit minimaal één week van tevoren kenbaar te maken bij de Dorpsraad via dorpsraad@belfeld.nu.