Evenement

Dorpsraadvergadering

donderdag 16 januari 2020

De Hamar

Deze donderdag is er weer een vergadering van de Dorpsraad. Van 19.30 tot ca. 20.15 uur kan iedereen als toehoorder aanwezig zijn. Als u een punt wilt inbrengen in de vergadering, dient u dit minimaal één week van tevoren kenbaar te maken bij de Dorpsraad via dorpsraad@belfeld.nu.