Evenement

Bijeenkomstavond Wet Langdurige Zorg

donderdag 14 december 2023
van 19:00 tot 20:30 uur

De Zorggroep, Drie decembersingel 46, 5921 AC Blerick

De Wet langdurige zorg is bedoeld voor mensen die intensieve zorg nodig hebben in een instelling of thuis. Denk daarbij aan chronisch zieken en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking of aandoening.
Tijdens deze avond zal informatie geven over wat de Wet langdurige zorg inhoudt. Daarnaast zullen zij inzoomen op de leveringsvormen: Volledig Pakket Thuis en Modulair Pakket thuis. De Zorggroep wil via deze pakketten mensen de kans bieden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen en de eigen regie te behouden met de zorg en ondersteuning die daarvoor nodig is.
Wilmie Heijnen en Lisette Linders (Leef regisseur van de Zorggroep) zullen deze avond verzorgen en je vragen
beantwoorden.

Aanmelden is verplicht en kan via: https://www.incluziosocialebasis.nl/onderwerpen/mantelzorgondersteuning/
Aan deze avond zijn geen kosten verbonden.