D'n Boag
De Hamar
Nieuw Schonenborg
Raadhuis
Indië-monument

Team Incluzio stelt zich voor

Sinds 1 april 2020 is Incluzio in Venlo gestart onder de naam Incluzio Sociale Basis Venlo. Het team stelt zich nu graag aan Belfeld voor. Lees meer